Hợp tác đồi ngoại

Hợp tác đồi ngoại

Đồng thời với việc làm tốt công tác giảng dạy, công tác nghiên cứu và hợp tác cũng là một thế mạnh của Bộ môn, giúp tăng cường kiến thức chuyên sâu và thực tế hóa các kiến thức giảng dậy. Trong xu hướng hợp tác phát triển, Bộ môn đã thực hiện chuyển giao công nghệ và hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước.

Hợp tác với Doanh nghiệp

STT
Tên doanh nghiệp
Địa chỉ
Lĩnh vực
Thời gian
ký kết hợp tác
Nội dung hợp tác
1
Công ty cơ khí Đông Anh
Hà nội
Cơ khí CTM, CN gia công vật liệu và Dụng cụ công nghiệp
Từ năm 2000 đến nay
Thực tập kỹ thuật
2
Công ty kim khí Thăng Long
Hà Nội
Cơ khí CTM, CN gia công vật liệu và Dụng cụ công nghiệp
Từ năm 2000 đến nay
Thực tập kỹ thuật
3
Công ty cơ khí Hà nội
Hà nội
Cơ khí CTM, CN gia công vật liệu và Dụng cụ công nghiệp
Từ năm 2000 đến nay
Thực tập kỹ thuật
4
Công ty Nội thất 190
Hải phòng
Cơ khí CTM, CN gia công vật liệu và Dụng cụ công nghiệp
Từ năm 2000 đến nay
Thực tập kỹ thuật
Tuyển dụng
5
Công ty văn phòng phẩm Hồng Hà
Hà nội
Cơ khí CTM, CN gia công vật liệu và Dụng cụ công nghiệp
Từ năm 2000 đến nay
Thực tập kỹ thuật
Tuyển dụng
6
Công ty Đá mài Hải dương
Hải dương
Cơ khí CTM, CN gia công vật liệu và Dụng cụ công nghiệp
Từ năm 2000 đến nay
Nghiên cứu khoa học
Thực tập kỹ thuật
7
Công ty Kim khí Thăng long
Hà nội
Cơ khí CTM, CN gia công vật liệu và Dụng cụ công nghiệp
Từ năm 2000 đến nay
Chuyển giao công nghệ
8
Công ty Mitani
Nhật bản
Cơ khí CTM, CN gia công vật liệu và Dụng cụ công nghiệp
Từ năm 2000 đến nay
Hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ

 

Hợp tác với Trường Đại học, viện nghiên cứu nước ngoài

STT
Tên trường, viện
Tên đơn vị trực tiếp hợp tác
Thời gian ký kết hợp tác
Nội dung hợp tác
1
Đại học Nagaoka Nhật bản
Khoa cơ khí
Từ năm 2005 đến nay
Đào tạo nghiên cứu
2
Đại học Mingshin, Đài loan
Khoa cơ khí
Từ năm 2005 đến nay
Đào tạo nghiên cứu
3
Đại học Tohoku, Nhật bản
Khoa cơ khí
Từ năm 2005 đến nay
Nghiên cứu
4
Đại học Akita, Nhật bản
 Khoa cơ khí
Từ năm 2005 đến nay
Nghiên cứu