Nghiên cứu

Nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu của Bộ môn

 • Xây dựng các phần mềm đồ họa CAD chuyên dụng.
 • Xây dựng các phần mềm đồ họa CAD/CAM với đầy đủ các mô-đun từ khảo sát thiết kế đến điều khiển sản xuất.
 • Xử lý dữ liệu hình học trên máy tính, khai thác dữ liệu của các phần mềm công nghiệp nổi tiếng.
 • Cấu trúc, dữ liệu, thuật toán, ngôn ngữ lập trình trong đồ hoạ
 • Mô phỏng và khảo sát động học, động lực học, mô phỏng quá trình lắp ráp, quá trình công nghệ,…
 • Bổ xung phát triển cho các hệ CAD/CAM thông dụng trong công nghiệp.
 • Nghiên cứu đường và mặt nhằm áp dụng trong việc thiết kế sản phẩm, dụng cụ gia công,..
 • Ứng dụng các phần mềm CAD/CAM trong thiết kế và chế tạo.
 • Ứng dụng bài toán giao các mặt nhằm điều khiển quỹ đạo dụng cụ.
 • Công nghệ tạo hình kim loại tấm và phương pháp nâng cao năng suất gia công kim loại tấm trên máy dập CNC.
 • Phương pháp xác định đặc tính của máy công cụ điều khiển số CNC.
 • Động lực học và độ ổn định quá trình gia công vật liệu. Tối ưu hóa quá trình gia công.
 • Động lực học và độ bền của máy…
 • Nghiên cứu các phương pháp mới giải quyết các bài toán hình hoạ,Vẽ kỹ thuật