Giới thiệu chung (Cơ điện tử)

Giới thiệu chung (Cơ điện tử)

Khoa Cơ điện tử là một trong 4 khoa đào tạo trong Trường Cơ khí thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội, được thành lập ngày 18/11/2021 theo Quyết định số 2598/QĐ-ĐHBK-TCCB, kế thừa và phát triển từ Bộ môn Cơ điện tử và một số nhóm chuyên môn tham gia đào tạo lĩnh vực Cơ điện tử. Khoa gồm có 8 nhóm chuyên môn: Cơ điện tử thông minh, Robot, Hệ thống sản xuất tự động, Thiết bị tự động, Cơ học ứng dụng, Cơ học vật liệu và kết cấu, Thiết kế hệ thống cơ khí, Thiết kế Sáng tạo. Tổng số cán bộ cơ hữu của Khoa là 67 (trong đó có 3 GS, 17 PGS, 36 TS, 11 ThS). Quy mô đào tạo xấp xỉ 2200 sinh viên đại học (chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm 550 sinh viên), khoảng 50 học viên cao học và 10 nghiên cứu sinh. Năm 2022, các ngành đào tạo của Khoa, thuộc lĩnh vực Cơ khí – Hàng không – Chế tạo, được tổ chức xếp hạng quốc tế danh tiếng QS xếp hạng 401-450 thế giới. Các chương trình đào tạo do Khoa vận hành bao gồm: chương trình đào tạo trình tiên tiến Cơ điện tử dạy bằng tiếng Anh (Hợp tác với đại học Adelaide, Úc), chương trình Cơ điện tử hợp tác với đại học Nagaoka (Nhật), chương trình Cơ điện tử LUH hợp tác với đại học Leibniz Hannover (Đức), Chương trình Cơ điện tử tài năng và chương trình Cơ điện tử đại trà.

Các chương trình đào tạo được thiết kế theo tiếp cận CDIO, luôn được đổi mới và cập nhật, được đánh giá chất lượng bởi AUN/QA (Đông Nam Á) và ASIIN (Đức). Các phương thức giảng dạy tiên tiến, giảng dạy trực tuyến kết hợp với phương thức giảng dạy trên lớp truyền thống được áp dụng, mang lại cho sinh viên trải nghiệm về công nghệ và nâng cao chất lượng bài giảng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế luôn được Khoa Cơ điện tử chú trọng. Cán bộ của Khoa chủ trì thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu cơ bản Nafosted, đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước và đề tài hợp tác doanh nghiệp. Các hoạt động thử nghiệm, tư vấn giám định và chuyển giao công nghệ được thực hiện một cách hiệu quả và có đóng góp không nhỏ vào thành công chung của Khoa. Các cán bộ Khoa công bố nhiều bài báo trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước thuộc doanh mục Scopus/WoS.

Nhiệm kỳ 2021-2026 đặt ra nhiều cơ hội và thách thức trong bối cảnh ĐHBK HN đang thực hiện những bước vững chắc của quá trình tự chủ toàn diện và cũng là nhiệm kỳ quan trọng đánh dấu sự chuyển đổi mô hình, tái cơ cấu thành lập Trường thuộc Đại học. Khoa đặt mục tiêu phát triển ổn định và đoàn kết; đột phá trong đào tạo, trong nghiên cứu & sáng tạo, trong quốc tế hóa; thúc đẩy các hoạt động mũi nhọn, tranh thủ mọi cơ hội và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cá nhân, đơn vị trong Khoa cùng phát triển, trở thành một cơ sở đào tạo uy tín, từng bước hội nhập khu vực và quốc tế.

Hà Nội, tháng  năm 2024

 

Địa chỉ liên hệ/Contact Information :

  • Văn phòng: Phòng 715M – Nhà C7 – Đại học BKHN, số 1- Đại Cồ Việt, Hà Nội
  • Website: http://sme.hust.edu.vn