CÁC MỐC THỜI GIAN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (DỰ KIẾN)

CÁC MỐC THỜI GIAN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (DỰ KIẾN)

Các mốc thời gian cần lưu ý cho đợt tuyển sinh đại học chính quy trường ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2021

  • Từ 15/3 – 11/4/2021: Mở đăng ký xét tuyển tài năng trên hệ thống http://ts.hust.edu.vn
  • Từ 01/4 – 30/4/2021: Mở đăng ký tham dự bài kiểm tra tư duy trên hệ thống http://ts.hust.edu.vn
  • Trước 16/5/2021: Thông báo kết quả sơ tuyển tham dự Bài kiểm tra tư duy
  • Từ 17/5 – 31/5/2021: Phỏng vấn thí sinh diện xét tuyển theo hồ sơ năng lực
  • Từ 14/6 – 20/6/2021: Công bố kết quả xét tuyển tài năng (cho cả 3 phương thức)
  • Tháng 6/2021: Tổ chức Bài kiểm tra tư duy
  • Trước 18/7/2021: Thông báo kết quả Bài kiểm tra tư duy

Nguồn: https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/cac-moc-thoi-gian-tuyen-sinh-dai-hoc-can-luu-y